На Общото събрание на Асоциацията на българските банки (АББ), проведено на 26 март 2019 г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията.

Това са: изпълнителният директор на "Банка ДСК" Диана Митева, Георги Костов, изпълнителен директор на "Централна кооперативна банка", Теодора Петкова, която ще замени в УС на АББ Левон Хампарцумян, от момента на встъпването си в длъжността главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк", и Георги Заманов, главен изпълнителен директор на "Алианц Банк България".

Общото събрание на АББ освободи, като членове на УС на АББ, главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова и изпълнителния директор на ЦКБ Георги Константинов, поради изтичане на вторите им тригодишни мандати в управителния орган.

Беше приета и оставката на Левон Хампарцумян, подадена поради преминаване от поста главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк" АД на позицията председател на Надзорния съвет на банката от 1 май, както и оставката на Емил Ангелов, подадена поради предстоящото финализиране на сделката по придобиването на "Банка Пиреос България" АД от Пощенска банка и наличието на представител на тази банка в УС към момента - главният изпълнителен директор на кредитната институция Петя Димитрова.

Управителният съвет избра за заместник-председател на УС на АББ Диана Митева. Председател продължава да бъде главния изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов.

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

Одитори от Брюксел трябва да дойдат около 10 ноември