Град Сандански е удостоен със Златен печат от Европейския форум на експертите за "Уникално европейско селище" наред с още 15 европейски града като Флоренция, Страсбург и Венеция.

Курортният град получава този приз за своето историческо и културно развитие и уникални дадености.

Като носител на тази награда, Сандански ще има възможност да участва в съвместни програми на уникалните европейски селища и ще бъде представян пред международните институции и донори в културните центрове и в българските търговски представителства във всички европейски столици.

С уникалния Златен печат общината ще може да подпечатва всички представителни документи при кореспонденцията си.