Влаковете ще могат да се движат със скорост 160 км/ч в обновената отсечка Оризово-Михайлово. Това ще стане след 49 месеца, стана ясно от съобщение на НКЖИ. Договорът за модернизиране на отсечката бе подписан днес от генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде удвоена цялата отсечка с дължина 37 км. В по-голямата си част двупътният жп участък между Оризово и Михайлово ще бъде изграден по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете от 160 км/ч.

В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра

Също така ще бъдат премахнати всички железопътни прелези като на тяхно място ще се изградят 5 пътни надлеза и 3 пътни подлеза. Целта е да се елиминира пресичането на едно ниво и ще се повиши безопасността.

Предвижда се и подновяване на коловозите и стрелките в гарите Оризово, Чирпан и Михайлово, както и модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации. Ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност до обновените приемни здания и пероните на гарите и спирките.

Дейностите по договора трябва да приключат до 49 месеца.Те включват проектиране и строителство, а неговата стойност е 217 982 167,08 лева без ДДС. Изпълнител на проекта е ДЗЗД "Евро жп инфраструктура", включващо фирмите "Инфраструктурно строителство" АД и "Марко Обра публика" АД.

Обект "Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово" е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2" и се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.