Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев оцени като стъпка в правилната посока новосъздадената парламентарна комисия за анализ на случаите на неизплатени работни заплати. Той направи коментара си пред журналисти преди международния младежки форум "Бъдеще за труда, бъдеще за младите хора", организиран от КНСБ.

"Това, което Народното събрание взе като решение за създаване на временна комисия, която да се занимава и да анализира проблемите със закъснелите изплащания и неизплащане на доходите на работниците и служителите е стъпка в правилна посока", коментира Гълъб Донев.

По думите му е важен въпросът както за законодателството, гарантиращо правата на работника, така и за неговото прилагане. Донев посочи, че трябва да се постави въпросът имаме ли пропуски по отношение на контрола. Според него са необходими промени в редица закони, например Търговския закон, където също трябвало да бъдат гарантирани вземанията на работника.

КНСБ настоява за нова политика по доходите

КНСБ настоява за нова политика по доходите

Отразяваща икономическите реалности

Относно предстоящия Международен ден на труда - 1-ви май, Гълъб Донев отбеляза, че Международната организация по труда, ЕК, ЕС непрекъснато изследват условията на труд и предизвикателствата, които стоят пред трудещите се.

Сред промените, които настъпват в света на труда, той открои процеса на дигитализация и заговарянето за Четвъртата индустриална революция. По думите му тя поставя редица въпроси пред властите и уредбата на трудовите права на работещите.

"Ние сме свидетели на това, което настъпва като промяна в условията на труд, промяна на заетостта, промяна на работните места. Само преди няколко години в сферата на туризма имаше много работещи, които на място приемаха нашите резервации, сега вече все по-често, тези работни места са закрити и не съществуват. Така че промените, които настъпват са много. Професионалните рискове на работното място също поставят на редица изпитания работодателите", коментира Донев.

Той отбеляза, че в момента в ЕК, в структурите, които се занимават със законодателството тече интензивен диалог и в сферата на командироването на работници и служители за предоставяне на услуги в ЕС, и в сферата на регламента за координация на системите за национална сигурност в ЕС.

"Обсъждат се промени в директивите за канцерогените и мутагените, така че да се въведат и приемат такива норми за условия на работното място, които да гарантират в максимална степен безопасността, здравето и живота на работещите", каза още той.

На въпрос какво е наследството, което оставя на следващия министър на труда и социалната политика, Гълъб Донев посочи: "Изключително удовлетворен от това, че оставям едно добро, работещо министерство. Аз го приех като такова".