„Български държавни железници" ЕАД изпратиха официално писмо до сръбските железници, в което за пореден път остро повдигат въпроса за системното нарушаване на разписанието на директния български спален вагон, който се движи по маршрут София - Виена.

През последните няколко месеца директният спален вагон на „Български държавни железници" ЕАД системно пристига в Белград с повече от 200 минути закъснение, поради което изпуска връзката с международния влак от Белград през Будапеща за Виена.

Съгласно изискванията на Международния съюз на железниците (UIC), движението на директния спален вагон на „Български държавни железници" ЕАД е координирано и договорено с железопътните администрации, през територията на които се движи вагонът по своя маршрут от София до Виена и които се явяват оператори на международните влакове, в чийто състав се движи българския спален вагон.

„Български държавни железници" ЕАД многократно са провеждали срещи с представители на сръбския превозвач по този въпрос. До настоящия момент дружеството не е получило официална информация от сръбските железници за причините за системните закъснения на влака, в състава на който се движи и българският спален вагон, и за мерките, които ще бъдат предприети. 

Последната двустранна международна работна среща, на която е дискутиран този въпрос, е проведена в София на 2 и 3 август 2006 година.

Независимо от факта, че съгласно международните спогодби „Български държавни железници" ЕАД не могат да влияят върху графика за движение на българския спален вагон на територията на чужди железопътни администрации, дружеството възстановява сумата за неизползваната част от билета на всички пътници, които не са достигнали крайната точка на своето пътуване.
Клиентите на българския национален превозвач могат да отправят своя рекламационен иск до поделение "Контрола приходи и международни разчети", бул. Мария Луиза 114 А.