Присъединяването на лева към европейския валутен механизъм и на страната към Банковия съюз е едно забележително постижение, при това в много трудна и мрачна година. Този акт, наред с всичко друго показва, че страната има капацитет да решава сложни стратегически задачи дори при трудни условия".

Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев пред Нова телевизия.

Това всъщност е първата стъпка към присъединяване на страната към еврозоната - важна, много трудна стъпка и в една трудна година е забележително постижение, допълни той.

България е приета в ERM II

България е приета в ERM II

Европейската централна банка официално съобщи

По думите му това, което е направило правителството и Министерство на финансите, е изиграло изключително важна роля.

Банковият съюз е първата институция от еврозоната, на която България става пълноправен член с всички произтичащи от това права и отговорности. Имаме достъп до много важна информация, какъвто достъп нямахме преди присъединяването. Вземането на информирани решения по повод на банковия съюз, е нещо изключително важно, подчерта той.