Министерски съвет въвежда такси за контрол върху вноса на храни от неживотински произход.

Като страна-членка и външна граница на ЕС България има отговорността да провежда адекватен контрол с цел гарантиране безопасността на храните.

С приетите днес промени в тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол, за първи път се въвежда такса за извършване на засилен официален контрол върху вноса на такива храни.

На определени гранични пунктове ще има засилен контрол върху фъстъци, лешници, бадеми, някои видове сушени плодове, подправки, плодове, зеленчуци и др.

Освен документална проверка, при тези храни ще се попълва общ документ за влизане на всяка пратка. Ще се вземат и проби за лабораторен анализ.

Размерът на таксите е съобразен с разходите за осъществяването на този контрол.

Лабораторен анализ за афлотоксин е в размер на 186 лв., за охратоксин А - 69 лв., за остатъчни количества от органофосфорни пестициди - 32 лв., а за остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи - 132 лв.