Промените в Закона за защита на конкуренцията, с които в българското законодателство се транспонира директивата на ЕС за нелоялните търговски практики, силно надхвърлят нейния обхват и ще навредят на икономиката на страната. За това предупреждават от Сдружението за модерна търговия в своя официална позиция.

Според тях новите рестрикции ще затруднят всички участници по веригата на доставки в сектора на храните - търговски вериги, фермери и преработватели, ще ограничат свободата на договаряне и ще поставят в неравностойно положение много български компании спрямо конкуренти в други европейски страни, където директивата е транспонирана адекватно.

Като примери за такива текстове от Сдружението посочват забраната на ексклузивните доставки; неясните правила за прекратяване на договори, вследствие на които до пазара биха могли да стигнат стоки с недобро качество, опаковки и етикетиране, както и условното ограничаване на споделянето на логистични разходи, което ще доведе до затормозяване на механизма на доставките, до административно натоварване на доставчиците и до ръст на цените.

Те предупреждават, че тези промени в ЗЗК ще засегнат както работата на търговските вериги, така и на преработвателите, които са в позиция на купувач спрямо фермерите.

Крум Зарков пита мандатът на КЗК награда за цялостно творчество ли е?
Обновена

Крум Зарков пита мандатът на КЗК награда за цялостно творчество ли е?

Намаляване на санкциите, ако някой е сътрудничил на комисията, предвижда проектът

Под благовидния предлог за борба с нелоялните търговски практики се ограничава свободата на договаряне и се отхвърлят утвърдени и работещи бизнес практики, които са от полза за всички участници по веригата на доставки на храни, твърди изпълнителният директор на Сдружението Йордан Матеев.

Относно забраната за ексклузивни доставки на храни и селскостопански продукти от Сдружението посочват, че тя може да доведе до фалити.

Причината е, че производството на продуктите от собствена марка може да бъде възложено на производители от друга страна от ЕС, където ексклузивните доставки не са забранени.

Друг аспект на ексклузивните доставки е ангажимента за изкупуване на продукция. През последните години в рамките на такъв тип договори големи търговски вериги помогнаха на много български производители на храни да се сертифицират по международни стандарти, предоставиха им експертна помощ за намаляване на пестицидите в производството и сключиха дългосрочни договори за изкупуване на цялата земеделска продукция, посочват от СМТ и допълват, че промените в ЗЗК забраняват тази практика у нас. Вследствие на това много производители няма да могат да разчитат на сигурни приходи, с които да покриват аренда на земя, евентуални кредити за покупка на машини или други инвестиции в производството си.

"Със забраната за ексклузивните доставки, набедени от българския законодател за нелоялна търговска практика, на практика се стимулират купувачите да не подписват такива договори с български производители и да работят с компании от други страни в ЕС, където директивата е транспонирана директно без допълнителни утежнения за участниците по веригата за доставки на храни. Така българската държава поставя българските производители в неравностойно положение спрямо техни конкуренти", посочва се в позицията.

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

АОРБ заявява, че ще сигнализира Европейската комисия за отговора на КЗК

От Сдружението заявяват, че забраната за незабавно прекратяване на договори между купувач и доставчик ще навреди на българските производители.

Според закона е необходимо на доставчика да се предостави "разумен срок, който да е достатъчен да покрие инвестиционните си разходи и да е съобразен с отношенията между страните, отношенията в сектора и други". С този текст според СМТ се въвеждат субективни и отворени за тълкуване критерии за оценка като основателност на причините за прекратяване на договора.

По този начин се създават сериозни предпоставки до българските потребители да достигнат продукти с недобро качество, опаковки и етикетиране.

Изтъква се и че ограниченията на споделянето на логистични разходи ще затормози механизма на доставки. Според новото ограничение, за да се възползват от транспортни и логистични услуги, доставчиците ще трябва предварително да сключват договор за тях. Това жбаче отнема време и би ограничило възможностите за реакция при необходимост от спешна доставка или от транспорт на продукти с кратък срок на годност.

От Сдружението се опасяват, че неясните текстове в закона дават възможности за административен произвол при установяването на нелоялни търговски практики и налагане на санкции.

Те са категорични и че удължаването на мандата на КЗК противоречи на основни принципи на правото.

С удължения срок съставът на комисията ще има мандат от 7 години - срок, за който според СМТ е спорно доколко би допринесъл за по-добрата работа на конкурентния регулатор.

Според Сдружението промените в ЗЗК са пример как европейски норми се транспонират некоректно, доводите и притесненията на бизнеса не се отчитат, а в резултат се стига до още по-тежки регулации и "недосегаема" КЗК с удължен мандат.

"Проблемът с широкия обхват на нарушенията, който може да затрупа КЗК и да доведе до реално блокиране на дейността, е "решен" със свободата на комисията да избира дали и кога да стартира производство, което може да завърши с изпепеляваща бизнеса на избран "некоректен" икономически субект глоба. Създава се реална възможност за административен произвол, икономически рекет и корупция в гигантски размери, които дори да са само теоретична възможност трябва да се отстранят", твърди се в становището.