Депутатите поспориха по промените в Закона за конкуренцията. Крум Зарков скочи срещу удължаване на мандата на членовете на КЗК, подозирайки че това е "награда за цялостно творчество". Той критикува и ефекта на калинката. Председателстващият заседанието Валери Симеонов се ядоса, че в закона не виждал никакви калинки и пеперудки.

Законът за защита на конкуренцията въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1 ще осигури засилване на правомощията на националните органи по конкуренция чрез предвидените в нея гаранции за тяхната независимост, ресурсна обезпеченост, въвеждане на ефективни инструменти за откриване и събиране на доказателства и налагане на санкции. Предлага се уреждането на различни процедури като правото за снемане на обяснения, извършване на проверки в помещения и възможност за санкциониране на правоприемниците на предприятието - извършител на нарушението. Разпоредбите на Директивата целят уеднаквяване на правоприлагането в областта на конкуренцията и предвиждат възможност за налагане на санкции на сдружения и сдружения от предприятия.

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

АОРБ заявява, че ще сигнализира Европейската комисия за отговора на КЗК

Законопроектът създава правила за освобождаване или намаляване на санкциите на участник в картел, когато участникът ефективно е съдействал за разкриване на картелното споразумение.

Друг акцент в проектозакона е за нелоялните търговски практики по веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. С транспониране на Директива (ЕС) 2019/633 се цели защита на селскостопанското производство, което е особено несигурен отрасъл поради зависимостта си от биологични процеси и от метеорологичните условия, както и защита на селскостопанските производители и доставчиците на храни от по-мощните търговски оператори - купувачи на тези продукти. С промяната на глава седма "а" от закона ще се противодейства на последиците от прилагането на нелоялните търговски практики във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти и ще се защитят интересите на стопанските субекти като по-слаба страна в тези доставки, пише в проекта.

Законопроектът предвижда абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики, прецизира процедурата по проучване и събиране на доказателства и налагане на временни мерки и допълва правилата за започване, провеждане и прекратяване на производствата. Подробно се разписват и компетенциите на Комисията за защита на конкуренцията в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама.

Предвижда се възлагане на разноски върху подателя на искането, в случай на установяване липсата на извършено нарушение или прекратяване на производството поради оттегляне на искането, а контролът по законосъобразността на актовете на Комисията е възложен на Административен съд - София област. Законопроектът изрично въвежда правото на достъп до материалите по преписката в срока за предоставяне на писмени възражения и разширяване на правомощията на Комисията, за да се осигури изграждането на нов институционален опит след въвеждане на изискванията на Директивите.

С позиция за удължаването на мандатите на членовете на КЗК излезе и "Демократична България", според която "несменяемата" КЗК е цъкаща бомба за бизнес средата в страната и неслучайно хората наричат тази комисия "за защита от, а не на конкуренцията".

С предложените от правителството промени в Закона за защита на конкуренцията се бетонира сегашният компрометиран ръководен състав начело на регулатора. "Убедени сме, че увеличаването с 2 години на мандата на водената от Юлия Ненкова (майка на депутатa от ГЕРБ Александър Ненков) комисия е вредно за България и може да спре за години напред реформите в сектора.".

Според ДБ комисията е превърната в придатък на изпълнителната власт, вместо да бъде независим орган и се използва като бухалка. Затова е и искането в 12 без 5, в последните дни на това народно събрание, за удължаване на мандата, по подобие на бързането да се обявят конкурси за директори в държавните дружества в енергетиката и транспорта.

"Демократична България" ще настоява за президентско вето върху закона, ако той бъде приет в този си вид, тъй като под предлог че се приемат европейски директиви, се очаква да се приемат и други репресивни текстове.