Национална компания "Железопътна инфраструктура" и софийският товарен жп превозвач "Унитранском" сключиха договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура-публична държавна собственост, съобщиха от пресцентъра на НКЖИ.

Договорът е в сила от 12 ноември 2008 г., пише Money.bg.

Така "Унитранском" става третият частен превозвач, с който НКЖИ има сключен договор. Дружеството е дъщерно на бургаската фирма за производство на вагони "Трансвагон"

Другите двама превозвачи, които имат договори за превоз на товари с НКЖИ са българската "Гастрит" и австрийската "Рейл Карго".

Освен тях, други превозвачи, които по силата на контракт имат право на достъп за използване на железопътната инфраструктура, са "Български държавни железници" ЕАД, БДЖ Пътнически превози ЕООД, БДЖ Товарни превози ЕООД, БДЖ Тягов подвижен състав (локомотиви) ЕООД, "Българска железопътна компания" АД и "Булмаркет ДМ" ООД-Русе.

"Трансвагон комерс холдинг" АД, получи лиценз за превозваческа дейност с железопътен транспорт чрез смесената българо-румънска фирма "Унитранском" АД. В момента холдингът обмисля бъдещата програма за действие чрез лицензираното дружество.

Възможността частни компании да конкурират държавната БДЖ в областта на товарните превози беше допусната от началото на 2005 г. За да ползват мрежата на държавното предприятие, всички оператори плащат инфраструктурни такси, които се използват от НКЖИ, за да поддържа железния път.

Традиционно карго транспортът носи основните приходи, но превозът на пътници, който е губещ, "изяжда" печалбата от тях. Превозът на пътници все още не е либерализиран. Това ще стане след 2012 г. според изискванията на ЕС.