Комисията по бюджет и финанси прие проектозакона за държавния бюджет за 2021-а, който във вторник ще бъде гласуван на второ четене в пленарна зала.

Дебати в комисията почти нямаше. Явно опозицията си пази силите за пленарната зала.

Управляващите гласуваха приходно-разходната рамка на държавната хазна за 2021-а така, като им бе спусната от правителството.

Имаше обаче и някои важни корекции. Най-съществената от тях бе, че ГЕРБ и коалиционните им партньори се съгласиха да дадат данъчни облекчения за деца. Te не са с размерите, предлагани от БСП, защото управляващите вече ги отхвърлиха няколко часа по-рано в пленарна зала при гласуването на данъчните закони.

Но все пак такива ще има - и то в комбинация със запазените помощи за деца.

Както заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова: "За най-бедните ние запазваме политиката си за детски помощи от тази година, а за останалите родители, които имат по-вискои доходи и плащат данъци, предлагаме за всяко дете да ползват данъчно облекчение".

Гражданите получават данъчни облекчения за ремонт на жилище

Гражданите получават данъчни облекчения за ремонт на жилище

Но при редица задължителни условия

За целта в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021-а има текст, с който се прави допълнение в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

В него пише следното: "При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4 500 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9 000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на13 500 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9 000 лв.

Прогресивното данъчно облагане в дългосрочен план може да навреди на бюджета

Прогресивното данъчно облагане в дългосрочен план може да навреди на бюджета

(3) За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 - 3 от същия закон, както и с разликата:

1. между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;

2. между 9 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2021 г."

С други думи, ако един родител има облагаем доход от 36 хиляди лева годишно и отглежда три деца, ще плаща 10% данък не върху 36 хиляди, а върху 22 500 лева.

Що се отнася до помощите за деца, те ще се получават от лица със средномесечен доход до 510 лева.

При тях помощите са 40 лева за едно дете, 90 лева за две, 135 лева за три и 145 лева за четири деца, като за всяко дете над тази бройка сумата расте с 20 лева.

Размерът за месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Бюджетна комисия прие за второ четене бюджета за обществено осигуряване

Бюджетна комисия прие за второ четене бюджета за обществено осигуряване

Предстои законът да бъде приет следващата седмица

Еднократните помощи при бременност са 150 лева при раждане на първо дете 250 лева, на второ - 600 лева, на трето 300 лева, а за четвърто и всяко следващо - 200 лева.