Увеличат с 4,3% финансовата помощ за хората с увреждания през 2020 г. Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Конкретният й размер ще варира от 25,41 лв. за хората с от 50% до 70,99% степен на увреждане до 206,91 лв. за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.

Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност за България, чийто размер се предвижда през 2020 г. да бъде 363 лв., тъй като по закон финансовата подкрепа се определя като процент от нейното равнище.

Линията на бедност за всяка година се определя с постановление на Министерския съвет.

Бисер Петков обещава по-висока финансова помощ за хората с увреждания

Бисер Петков обещава по-висока финансова помощ за хората с увреждания

Няма да има хора, лишени от финансова помощ

Към 30 септември 2019 г. месечна финансова помощ получават близо 650 000 души, което е с около 150 000 повече в сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.

Националният съвет за хората с увреждания прие и доклад за Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 година. Одобрен беше и планът за изпълнението на стратегическия документ през 2019 г. и 2020 година. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност и др.

Над 650 000 души с увреждания имат право на новата помощ

Над 650 000 души с увреждания имат право на новата помощ

Субсидията е обвързана с линията на бедност