Над 650 000 души с увреждания в България имат право на новата помощ, която заменя досегашните интеграционни добавки и непълната социална инвалидна пенсия. На тази добавка имат право всички хора с увреждания над 50 %, припомня БНР.

Новата финансова подкрепа е обвързана с линията на бедност, която ще се актуализира ежегодно, а за тази година е определена на 348 лева. Парите са диференцирани според степента на увреждане, като най-тежките случаи ще получат най-високия размер.

Новата финансова помощ за хората с увреждания

Новата финансова помощ за хората с увреждания

Тя ще замени изплащането на добавки за социална интеграция и пенсията за инвалидност

"Лицата, които са с над 90 процента и са с чужда помощ, които получават социална инвалидна пенсия, за тях тази допълнителна подкрепа ще възлиза на около 200 лева месечно", обясни министър Бисер Петков.

За да получат помощта, хората с над 50 % увреждане, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление най-късно до края на март в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

500 000 от тях получават и добавки за социална интеграция

Новата помощ ще получат лица с трайно загубена работоспособност от 50 до 71 процента, повечето от които не са получавали така наречените интеграционни добавки. Става дума за 140-50 000, които ще трябва да заявят това свое право.

Според обясненията от НОИ към месечното подпомагане на хората с увреждания вече се добавя изплащаната до края на 2018 година от НОИ непълна социална инвалидна пенсия - така наречената "четвъртинка".

С пенсионни разпореждания всички тези 340 000 души ще бъдат уведомени защо в началото на този месец ще получат по-нисък общ размер на пенсията си, както и че сумата става част от общата помощ, изплащана от АСП.

От 2019 година се въвежда и нова месечна социална помощ за децата с един или двама починали родители. Тя няма да зависи от дохода в семейството и ще се дава на деца, които не могат да получат наследствена пенсия.