В Националния статистически институт (НСИ) разработват нови критерии за събиране на информация за уязвимите групи от населението.

Това заяви зам.-директорът на Националния статистически институт Дияна Янчева в рамките на представянето на новия проект на НСИ за разработване на нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, за които има риск от нарушаване на техните права.

Търсим нови подходи информацията да бъде навременна, по-обективна и със съответното качество, подчерта Янчева. Предизвикателства екипите на НСИ срещат при индикаторите, с които оперират.

Очаква се в НСИ да разработят списък от критерии за идентифициране на уязвимите групи от населението

НСИ не предвижда извънредни мерки за сигурност за преброяването

НСИ не предвижда извънредни мерки за сигурност за преброяването

Изчаква за подготовката да утихнат страстите от изборите

Основната цел е попълване на липси на информация, тъй като стандартните методи за събиране на данни невинаги функционират при такива групи, уточни Андрей Иванов, програмен директор на Агенцията за основните права. Съответно ще бъдат приложени и нови подходи в анализа на данните. Най-малко информация се събира за децата - най-уязвимата група по възраст.

По думите му ще бъдат предложени на други страни членки в ЕС методики, които ще бъдат тествани в рамките на проучването.

Проектът се реализира с помощта на Агенцията на ЕС за основните права и ще приключи през ноември 2021 г. Финансирането за него възлиза на близо 2 млн. лева.