Бизнесът предлага като антикризисна мярка да се предвиди възможността да му бъде възстановен ДДС при лазходи, свързени с дейността. 

Например при покупка на нови или употребявани служебни автомобили, както и при покупка на стоки и услуги, свързани с тяхното използване.

Това е записано в декларация на Българската стопанска камара (БСК), цитирана от БНР.

Камарата предлага също ДДС да се възстановява и при разходите на бизнеса за дълготрайни активи като сгради, машини, съоръжения, офис-оборудване, компютри.

БСК иска тези предложения да бъдат решени чрез промени в данъчното законодателство при подготовката и приемането на проекта на Държавен бюджет за 2010.