Собствениците на камиони над 3,5 тона вече могат да започнат подготовка за оборудване с бордови устройства за нуждите на предстоящото тол таксуване, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

Един от двата национални доставчика на услуги, подписали договори по новите Общи условия на АПИ - "Интелигентни трафик системи" АД, премина успешно интеграционните тестове от край до край за оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси за изминато разстояние - тол. Тази система е оперирана и поддържана от АПИ. 

Одобриха тарифата за тол таксите

Одобриха тарифата за тол таксите

Размерът на винетките не се променя

Това дава възможност на дружеството за предварителни регистрации за оборудване на автопарка на превозвачите с бордови устройства, както и да започне подготовка за сключване на договори с тях. Те ще влязат в сила, когато тол системата за товарните превозни средства над 3,5 тона бъде въведена в търговска експлоатация.

За днес са насрочени интеграционните тестове от процедурата за оперативна съвместимост и с другия национален доставчик на услуги - "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД. Той подписа договори по новите Общи условия на АПИ.

Другите два регистрирани национални доставчика на услуги "Телетол" АД и "Иком" ООД все още не са подписали договори по новите Общи условия на АПИ. 

Хлябът да поскъпва очакват от Съюза на хлебарите

Хлябът да поскъпва очакват от Съюза на хлебарите

Хлебопроизводителите не участват в стачки

Дружеството "Телетол" има договор с АПИ за предоставяне на тол услуги по действащите до 29 ноември 2019 г. Общи условия на АПИ, но предстои да потвърди промените в условията.

"Иком" ООД трябва да предостави допълнителни документи за сключване на договор. След подписването на договори двете дружества ще могат да влязат в процедура за интегриране със системата на АПИ.

Процедурата за доказване на оперативна съвместимост за нуждите на тол системата се състои от три етапа. Първият включва оценка на съответствието и разглеждане по допустимост на подадените документи. Вторият етап включва интеграционни тестове от край до край, а третият етап - приложни тестове от край до край с бордови устройства, които ще функционират в реална среда.