С Постановление на Министерския съвет беше приета тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова.

Министърът напомни, че винетните такси за пътни превозни средства до 3,5 тона не се променят. Приетите такси са за тежкотоварните превозни средства над 3,5 т и чрез тях се въвежда справедливият модел за таксуване на принципа който руши повече да плаща повече. Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното средство и с класа на пътя, по който ще се движи - автомагистрали, първи и частично втори клас пътища.

Снимка 458139

Източник: МС

Тези тарифи са окончателните, на които се спряхме след множество разговори с превозвачите след заседанията на Обществения консултативен съвет, като направихме сериозни отстъпки от първоначалния вариант на тарифи, представен за обсъждане в Съвета, уточни Петя Аврамова.

По думите й това е оптималният вариант, с който трябва да бъде плащано за преминаване по пътищата от републиканската мрежа на България за всички превозни средства над 3,5 тона.

Обхватът на тарифата включва 6050 км от общо 20 хил. километра републиканска пътна мрежа. За останалите 14 хил. км тежкотоварните превозни средства няма да дължат нито винетна, нито тол такса.

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

До 650 млн. лева от тол такси годишно очаква Аврамова

Приходите от е-винетки до края на 2019 г. - не по-малко от 400 млн. лева

Министърът изрази увереност, че въвеждането на тол системата ще даде възможност за акумулиране на средства, необходими за ремонт и рехабилитация на пътната мрежа.

Тя напомни, че в поръчано от АПИ социологическо проучване 77% от българите са отговорили, че тол системата трябва да се въведе като справедлив модел за заплащане за преминаване по републиканската пътна мрежа.

Снимка 458138

Източник: МС

В отговор на въпрос регионалният министър коментира, че проблеми за автобусните превозвачи са дългосрочните договори с общините, които не могат да бъдат променяни, и нерегламентираните превози.

Аврамова напомни, че според решението на Народното събрание тол системата трябва да бъде въведена до 1 март 2020 г.

Работим по нейното въвеждане, стартирахме тестове в реално време с бордови устройства, монтирани на тежкотоварни автомобили, така че да проследим действията на цялата система в техническо отношение. Очакваме нотификация от ЕК на доклада за въвеждането на системата, добави още министърът на регионалното развитие.

Искат автобусите от редовните линии да бъдат освободени от тол такси

Искат автобусите от редовните линии да бъдат освободени от тол такси

Това обяви Николай Нанков след първия обществен консултативен съвет за въвеждане на тол системата