Некоректни са изнесените твърдения, че новият размер на винетните такси е незаконосъобразен. Това коментира във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, съобщават от пресцентъра на ведомството й.

Произнасянето по този въпрос е единствено и само от компетентността на Върховния административен съд (ВАС), който все още не се е произнесъл.

До месец ВАС решава дали по-скъпите винетки са законни

До месец ВАС решава дали по-скъпите винетки са законни

Решение по делото се очаква до 14 юли т.г.

Павлова посочи, че Върховният административен съд не е постановил решение по делото за новия размер на винетните такси. Вчера било проведено заседание, на което съдът счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и го обявил за решаване в законоустановения едномесечен срок. Очаква се решението по делото да излезе до 14 юли.

Павлова подчерта още, че решението на тричленния състав не е окончателно. Ако ВАС обаче постанови незаконосъобразност на постановлението и отмени нормативния акт, решението ще бъде обжалвано пред петчленен състав на съда, закани се регионалната министърка.

Припомняме, че вчера стана ясно, че Върховната административна прокуратура е решила, че жалбите срещу по-високите цени на винетните стикери са основателни и ще бъде даден ход по същество на делото. Така оспорваното постановление на Министерския съвет следвало да бъде отменено като незаконосъобразно.

Лиляна Павлова подчерта, че докато ВАС не се произнесе, не може да се твърди, че постановлението за новите цени на винетките е незаконосъобразно. Постановлението било в сила.

Павлова е категорична, че процедурата по приемането на постановлението е проведена законосъобразно при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Били спасени нормативно установените срокове и била осигурена изискващата се публичност и информираност.

Регионалната министърка изтъкна, че тиражирането на изразената от представителя на Върховната административна прокуратура позиция не е решение на делото. Той бил само участник в съдебния процес и при постановяването на решението си съдът не бил обвързан със становището на представителя на държавното обвинение.

От оглавяваното от Лиляна Павлова ведомство посочват, че съдът се произнася с решение съобразно събраните и приетите по делото доказателства и обстоятелства в тяхната съвкупност и съобразно закона.