През май 2021 г. 31.1% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги спрямо април. Това показва изследване на Националния статистически институт за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

При 52.1% от предприятията няма промяна, а 16.6% са регистрирали увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през май 38.2% от предприятията в дейност "Индустрия" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 31.5%, и "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" - с 28.3%.

87% от фирмите у нас са оптимисти за излизането от COVID-19 кризата

87% от фирмите у нас са оптимисти за излизането от COVID-19 кризата

17% са пуснатите служители в неплатен отпуск

По отношение на наетия персонал 12.6% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "Платен отпуск", следват "Дистанционна форма на работа" - 10.4%, и "Възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 8.7%. През май 8.7% от нефинансовите предприятия са пристъпили и към наемане на нов персонал.

За следващия месец 94.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.7% - ще преустановят временно дейността си, а 2.2% - ще прекратят дейността си.