Всички работещи в образователните институции, които са преминали през домашно или болнично лечение след заразяване с Covid-19, ще имат право на 10 дни допълнителен платен годишен отпуск, като целта е по-ефективното им възстановяване.

Това предвижда анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев, синдикатите в образованието и двете сдружения на училищните директори у нас, съобщи БНР.

За анекса към Колективния трудов договор пред "Хоризонт" потвърди Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на образованието и директор на 119-о училище в София.

"Това би помогнало на преболедувалите да се възстановят напълно", подчерта Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Той поясни, че в анекса е потвърдена вече договорената работна заплата. Учител започва с 1260 лева, старши учител с 1300 лева, главен учител с 1350 лева.

По думите на Петров затварянето на системата е било добре премерена мярка за съхраняване на живота на учителите.

Той изрази надежда, че училищата могат да се върнат към обичайния си режим на редовен учебен процес след Нова година.