13 500 квестори ще следят за реда на държавния зрелостен изпит по български език и литература. За втората задължителна матура са определени около 13 000 квестори, съобщи МОН. Предвидено е във всяка изпитна зала да има по двама квестори. Такива ще има и в коридорите, както и на входовете на училищата.

Право на присъствие на матурите ще имат и до трима представители на родителите на учениците от училището, в което има изпит. Те са определени 30 дни преди провеждането на ДЗИ от училищното настоятелство. В училищата, в които няма настоятелства, допълнителните наблюдатели ще се избират от родителите на учениците в Х и ХI клас.

Тази година и видеоконтролът по време на матурите ще бъде засилен - на зрелостния изпит по БЕЛ ще има 4 049 камери, а на втората матура - 4 147 камери. Предвидено е общо 50 представители на МОН и регионалните управления на образованието да наблюдават изпита в реално време. Те ще могат и да сменят училищата и залите, които наблюдават. Няма да има зала, за която да не бъде осигурено видеонаблюдение, категорични са от просветното министерство.

4000 камери следят за нередности на матурите

4000 камери следят за нередности на матурите

Матурата ще е разделена на три модула

Системата за видеонаблюдение ще дава възможност за индивидуален мониторинг на всяко от местата в изпитните зали. По този начин ще може да се направи компютърен анализ в случаи на преписване. За целта е предвидено всеки ученик да има точно определено място в конкретна зала. ДЗИ по БЕЛ ще се проведе в 663 училища в общо 4 099 зали. Втората задължителна матура ще бъде в 604 учебни заведения в 4 147 зали.

Тази година контролът ще бъде засилен и от прилагането на модулния метод. Възможните комбинации на изпита по български език и литература ще са 11 718 750. За първи път матурите ще се проверят електронно и децентрализирано - в 41 центъра за оценяване.

Проверяват дистанционно матурите тази година

Проверяват дистанционно матурите тази година

В 41 центрове за оценяване в цялата страна

Припомняме, 32 висши училища на територията на страната ще приемат кандидат-студенти в различни специалности с резултата от държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Изпитите започват в 8.00 часа. Учениците трябва да се явят в съответните училища поне 15 минути преди началото на изпита. Учениците няма да бъдат допускани до изпита без документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита. Пише се само с черен химикал.