1535 лева става най-ниската брутна заплата на директор на общинско или държавно училище. Това е разпоредено в заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев.

В документа са посочени и допълнителните възнаграждения, които могат да получават директорите на образователни институции.

За степента "доктор" се предвиждат допълнителни 130 лева, а за "доктор на науките" - 160 лева.

При организиране на държавни зрелостни изпити, национални външни оценявания или занимания по интереси за ученици също са предвидени допълнителни средства.

Най-високи са заплатите на директорите на учебни заведения с повече от 1400 ученици - в тях възнагражденията възлизат между 1420 и 1505 лева.

Минималните 1535 лева трудово възнаграждение се отнасят и за директорите на институции като центрове за специална образователна подкрепа, за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други.

Учителите вече с минимум 1085 лв. основна заплата

Учителите вече с минимум 1085 лв. основна заплата

Между 17 и 18 процента се увеличават заплатите на учителите