230 млн. лв. повече са средствата за образование, предвидени в проектобюджета за 2017 г., предложен от кабината на Бойко Борисов.

Предвидените в бюджета за образование и наука средства са общо 3,350 млрд. лв. или 3,6% от БВП. През 2016 г. те са били 3,5% от БВП, което означава, че има увеличение с 230 млн. лева. 36 млн. лв. от тях са по линия на европейското финансиране, а останалите пари са в рамките на националния бюджет. Това стана ясно по време на приемането на бюджета от ресорната комисия по образование.

Данните представи главният секретар на просветното министерство Красимир Вълчев. Той посочи като основен приоритет предучилищно и училищно образование и осигуряване на системата с добри преподаватели. 178 млн. лв. повече са предвидените средства за предучилищно и училищно образование, като общата сума за тези направления възлиза на 2,437 млрд. лева. Със 138 млн. лв. се увеличават парите за заплати за педагогически персонал, което е средно 8 % увеличение.

Недоволството на БАН не разубеди ресорната комисия в НС да приеме бюджета

Недоволството на БАН не разубеди ресорната комисия в НС да приеме бюджета

Въпреки споровете депутатите гласуваха на първо четене

Предвидени са пари за разликата между старата и новата минимална работна заплата за непедагогическия персонал или общо 12 млн. лв. за изпълнение на заложеното в Колективния трудов договор. Така средната учителска заплата ще бъде по-висока от средната за страната. 10,3 млн. лв. са предвидени за учебници. За пръв път тази година в бюджета са предвидени пари за поддръжка и ремонт на училищните автобуси. 29 млн. лв. са отделените средства за транспорт в това число и експлоатация на училищните автобуси.

Красимир Вълчев подчерта, че предизвикателството при планирането на бюджета е било осигуряването на системата с добри преподаватели и мотивиране на младите хора за включването им в педагогическата професия. Като ключово важно той подчерта увеличението на възнагражденията и достигането на учителските заплати на ниво "на" и "над" средното за страната.

Вълчев коментира, че са планирани капиталови разходи в бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни средства и трансфери от централния бюджет в размер на над 40 млн. лв. за училищата в страната. Други 166 млн.лв. са предвидени за подобряване на материално техническата база на висшите училища.

По отношение на отпусканите средства за учениците в частните училища и правото им на субсидия, Вълчев посочи, че очакванията са със субсидията за единен разходен стандарт за издръжката на един ученик средствата за тях да бъдат не повече от 5 милиона лева.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева също адмирира приемането на бюджета за следващата година. Тя подчерта, че за пръв път реформата в средното образование от десетилетие насам е финансово обезпечена.