Министерството на образованието и науката удостои 44 зрелостници с почетната грамота "Национална диплома", съобщиха от МОН.

Отличието се се присъжда на ученици с отличен успех 6.00 по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Министър Красимир Вълчев е заяви, че през следващите години страната ни ще бъде по-добро място за реализация на младите хора.

"Предстоят още по-големи дигитални трансформации. За да бъдем част от развитите страни, трябва да имаме достатъчно подготвени специалисти в областта на природните науки, математиката и информационните технологии." - коментира министърът на образованието.