600 противогаза ще получат в началото на 2015-а година Регионалните инспекторати по образование в цялата страна, съобщава БГНЕС.

На 18 декември 2014 г. Министерството на образованието е сключило сделка за доставка на предпазните средства с фирмата "Дрегер Сейфти България" срещу сумата от 59 760 лв., с ДДС.

Десет дни по-рано образователното ведомство е обявило обществена поръчка, на която се явява само един участник. Офертата, с която обществената поръчка за доставка на 600 противогаза, печели търга е само с 240 лв. по-ниска от прогнозната стойност, която от МОН предварително са обявили в офертата. Това става ясно от документацията по договора.

В документацията за търга, която е одобрена от главния секретар на образователното министерство Красимир Вълчев, не става ясно каква е необходимостта от закупуването на предпазните средства, както и дали те ще се използват с учебна или друга цел.

Най-много противогази ще бъдат доставени в РИО-София - 41 броя, а най-малко в Добрич - едва 3 броя. В останалите областни градове за нуждите на РИО ще бъдат доставени между 19 и 33 броя противогази. В обявлението на обществената поръчка е посочено като изискване срокът на годност на маската да е минимум 9 години, а филтърът към нея не по-малко от 5 години.

Средствата, с които се заплаща доставката на противогазите, са от бюджета на образователното ведомство.