82% от учителите искат редовен учебен процес от 15 септември. Това показва анкета, организирана от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" по повод започването на учебната година.

13% подкрепят идеята за обучение в електронна среда (аналогично както при извънредното положение), а 6% са съгласни на хибридно обучение (редовни часове и обучение в електронна среда след тях).

55% от учителите са категорично против хибридния формат, включващ редовен учебен процес и обучение в електронна среда, а 36% биха се съгласили на такъв, но ще им е много трудно.

Учебната година започва присъствено

Учебната година започва присъствено

Учениците ще излизат в междучасие в различен период

81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение при редовен учебен процес за своите деца, макар и да няма такава възможност в ЗПУО. Според други 15% пък родителите трябва да избират, защото така е демократично.

Запитани дали смятат, че организирането на редовен учебен процес от 15 септември носи риск за здравето на учители и ученици, 67% от учителите смятат, че има известен риск. 9% смятат, че рискът е голям и няма да започнат работа, докато 23% вярват, че училището е сигурна среда.

Относно варианта, в който да няма допълнителни плащания с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от коронавирус, 89% категорично не приемат тази хипотеза, а едва 9% са съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.

МОН не се разбра с родителите за дистанционното обучение

МОН не се разбра с родителите за дистанционното обучение

Над 3 часа продължи днешната среща във ведомството

85% от учителите са готови да протестират със законови средства по повод някои родителски предложения учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда. Само 12% от учителите са съгласни да работят над нормата, без заплащане, за да осигурят електронно обучение на своите ученици.

58% от учителите пък не са съгласни да има камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, за да се обучават в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час. Други 41% са съгласни на този вариант.

От Синдикат "Образование" посочват, че са за организация на редовен учебен процес с повишени мерки за сигурност. Те допълват, че всяко училище вече работи по аварийни планове в случай на заразен ученик или служител.

Родители настояват за хибриден учебен процес

Родители настояват за хибриден учебен процес

Не трябва да забравяме децата в тази ситуация