Освен в музеите и художествените галерии учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките, предвижда третото споразумение за сътрудничество между МОН и Министерство на културата, което подписаха министрите Красимир Вълчев и Боил Банов в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

"Комуникативните умения се формират с четене и дори самото посещение в библиотека може да променя отношението към четенето, към знанието", коментира Вълчев. Той определя библиотеката не само като източник на информация, а като място, където едно дете да се научи да търси, да извлича информация и да формира комуникативни умения.

По думите му целта на споразуменията е да се създаде активна мрежа от споделени ресурси, които да се ползват от всички ученици, за да се покаже значението на културните институции и на библиотеките, за разширяване на образователната среда на учениците за тяхното пълноценно развитие.

Вълчев допълва и че миналата година е финансирано посещението на около 7000 деца в различни културни институции и постановки. "Тази година ще разширим програмата като добавим и библиотеките".

Според Банов, "възможността, дадена на българските ученици да ползват библиотеките като свой дом, е изключително важна за националното съзнание, за просперитета ни, важна е за бъдещето",

По думите му хиляди са събитията, които се осъществяват в българските музеи, галерии и театри.

Директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова посочва, че това споразумение ще даде възможност на библиотеката да бъде естествен посредник между семейството и училището и да подпомогне образованието на децата и учениците.

Новото Споразумение цели насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, формиране на умения за търсене и ползване на информация у децата и учениците, изграждане на навици за непрекъснато самообразование.

Чрез организирани посещения в библиотеките в страната като част от обучението по задължителната програма, както и по време на провеждането на заниманията по интереси, на базата на предложените културно-образователни инициативи, програми и проекти ще се изгражда отношение към културата като цяло и ще се придобиват по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература.

По този начин ще се насърчават творческото мислене и креативността на децата и учениците.

В Споразумението са заложени още допълнителна квалификация за библиотекарите в обществените и в училищните библиотеки, ангажирани с реализацията на културно-образователните инициативи, организиране на съвместни тематични срещи на учители и библиотекари с цел обсъждане на възможности за обучение, консултации, неформално общуване, подготовка и провеждане на доброволчески инициативи за ученици в библиотечна среда.

Учредява се и награда "Библиотечна образователна дейност", която ще се връчва ежегодно на библиотека, на библиотекар, на училище и на учител.

Държавата обявява вторична мобилизация за обхвата на децата в училище

Държавата обявява вторична мобилизация за обхвата на децата в училище

Повече момичета отпадат от гимназията