Близо 6% от децата отпадат от училище заради бедност. Липсата на безплатни учебници и т.нар. транспортна бедност оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование. Това показва анализ на фондация "Тръст за социална алтернатива".

Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успехът на децата в училище и повлиява положително на техните образователни постижения

Чрез проекта "Равен шанс" фондацията е осигурила стипендии за безплатни учебници и транспорт до училище на повече от 500 ученици от цялата страна през тази учебна година, които живеят в бедни и малки населени места. Целта на инициативата е повече ученици да завършват средно образование. От 2011 г. досега, по проекта са отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.

"Тръст за социална алтернатива" посочва, че безплатните учебници са една от сериозните причини и предпоставки децата от по-бедни семейства да не могат да посещават редовно училище.

В България вече се говори за транспортна бедност, поясняват от тръста. Пример е разстоянието между Ракитово и Велинград, което е по-малко от 12 км., но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната стая.

Проучване на фондацията в различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да предоставят безплатни карти за децата и да осигуряват превоз. Като цяло разходите за обществен транспорт се възстановяват, а при необходимост провинцията осигурява собствен транспорт.

Сумата, която родителите трябва да платят за транспорт зависи от доходите им, но за тези с по-ограничени средства транспортът се предоставя безплатно. Общото минимално разстояние, за което е осигурен транспорт за учениците в начален етап на обучение, е 2 км. От 5-ти клас нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на 3-4 км. от училище, допълват от организацията.

Всеки един от тези два съществени фактора могат да повишат достъпа до образователната система и да намалят отпадане на деца от класната стая по финансови причини.

Над 95% от учениците в проекта "Равен шанс" са приключили успешно учебната година. 95% е и делът на дванадесетокласниците, които са завършили средното си образование успешно за последните 10 години, като са положили успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили средно образование през последните 10 години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от проекта са декларирали, че са безработни и разчитат на социални помощи.