"Децата свикнаха да четат кратки съобщения, информацията да им е поднесена наготово", стана ясно от думите на преподавателя Ангел Ангелов в шуменското училище "Сава Доброплодни" пред БНР.

"Учениците, имайки възможността да са в интернет и да прескачат от линк на линк, в крайна сметка те прочитат много повече думи, отколкото ако вземат книга и учебник и четат от там.

Дори самото преглеждане на съобщенията си в социалните си мрежи от телефони, изисква страшно много четене. Да, обаче това четене е само визуален акт, а самото четене от книга е акт на осезание, каза Ангелов. Според него медията разсейва, дава много информация и в много случаи, търсейки една информация забравяме какво сме търсили.

"Учениците свикнаха на кратки съобщения, на информация, която им е поднесена в синтезиран вид. В рамките на 40 мин. ако един ученик има телефон или компютър, той ще прочете страшно много неща", каза Ангелов.

Според учителя е необходимо разокомплектоване на съдържанието. Защо часът трябва да бъде 40 минути, пита се той. От тези 40 мин. ефективната работа в клас е 20 мин. Останалите са проверки на отсъствия, писане на документация - бележници, дневници.

Ангелов заяви, че преди да се раздават таблети в училище, трябва да се подготви адекватно на учебните програми образование. Адекватно и на реалностите, които се случват в цял свят като технологично развитие.

Как 8-годишните приемат интернет разказа Борис Белов, ученик в 3-ти клас в Англоамериканското училище в София.

"Опасност в интернет е, когато едно дете много се изкушава да играе лоши игри. Предимство е, че детето може да намери хубави игри и да учи с тях. Има сайтове, с които може да се учи, докато играеш", каза Белов. На 7-и ноември в НДК ще се проведе конференция за т.нар. Digital Kidz на тема „Възпитанието и родителството отвъд технологиите".