Добри резултати отчитат от Министерство на образованието обобщено от тазгодишните държавни зрелостни изпити. По-малко слаби оценки и по БЕЛ и на втората матура, повече отлични и много добри оценки, нито един зрелостник със слаби оценки и на двете матури

Скалата за оценяване на матурите е като от предходните години.

Средният успех на задължителната матура по български език и литературата е Добър (4.20), като в точки това се равнява на 53.24 точки или с 2.61 точки повече спрямо резултатите от миналата година.

На втората матура отчетеният успех е дори повече - Добър (4.81)

Учениците се справиха. В това увери заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя отчете една успешна сесия, на която учениците се справили, справили се и училищата като организация в една сесия в неочаквани условия. Нямахме организационни проблеми, отбеляза тя.

На тази сесия учениците също не били подготвени при настоящите условия на кризата с коронавируса. За нас това е една успешна сесия, подчерта Таня Михайлова.

Учениците са срещнали затруднения при гласния звук а/я, при думи, които започват с в/ф, както и с членуването на съществителни. При членуването все още се срещат затруднения.

Пунктуацията в сложно и просто изречение също затрудняват зрелостниците. Разпознават изразни средства, основни мотиви, но когато въпросът е свързан с определение на особености за литературно направление, все още не са толкова убедителни.

И тази година върху произведение на Елин Пелин разсъждаваха зрелостниците
Обновена

И тази година върху произведение на Елин Пелин разсъждаваха зрелостниците

"Чорба от греховете на отец Никодим" се падна на абитуриентите

Подобряват се уменията на учениците да формулират теза по посочена тема, но срещат трудности при възприемане и извличане на информация от текст и особено при сбито и кратко предаване на основното от съдържанието на текста. Това личи в задачите с формулиране на резюме - задачите, които се отчитат в международните изследвания като функционална грамотност. Продължава да има проблем, когато зрелостниците трябва да извлекат смисъл от текста и да докажат, че са го разбрали - учениците срещат трудности.

Продължава да нараства процентът на зрелостниците, които работят по последната задача на матурата - 41 въпрос.

Зрелостниците предпочитат да пишат основно есе - 45.45%. Макар и да са по-малко от миналата година, все още има зрелостници, които преписват текста - 5.39%. Има и зрелостници, които не пишат нито интерпретативно съчинение, нито есе, а свободен текст.

Като цяло изводът е, че зрелостниците започват да правят крачки към изразяване на мнение по зададен въпрос.

49 000 зрелостници се явяват на изпит по БЕЛ

49 000 зрелостници се явяват на изпит по БЕЛ

С маски или шлемове, ръкавици – по желание...

45 616 зрелостници са се явили по БЕЛ, 35 164 души на втората матурите и на третата, която е по желание - 609 зрелостници. Най-голям брой зрелостници са се явили на матурата по английски език, биология, география и философския цикъл. Най-малко втора матура са избрали по италиански език, което е разбираемо, тъй като малко ученици изучават този език у нас.

В преобладаващата част по девет от предметите резултати сега са по-високи, отколкото през миналата година. По 4 предмета има по-ниски резултати, а по един от предметите има почти същите резултати - френски език. С най-добър резултат от матурата по БЕЛ са 91-о училище, Американския колежи, 164-то училище, Девета френска гимназия, Първа английска гимназия, Немска езикова гимназия, Езиковата гимназия в Пловдив, СМГ "Паисий Хилендарски".

За втората матура с най-добър резултат са училищата - 91-во училище, Софийската математическа гимназия, Американският колеж, Първа английска езикова гимназия, отново езиковата гимназия Пловдив.

Най-високите резултати от матурите са в София, Смолян, Варна, Пловдив, Габрово, Велико Търново. Най-ниски са резултатите в Търговище, Силистра, Шумен, Кърджали.

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

Кандидатстудентски изпити ще има само за две бакалавърски програми

Един зрелостник е с четири пълни шестици от тазгодишните матури. Това е Десислава Илиева от Софийската математическа гимназия, която е с четири шестици oт тазгодишните матури. Отличните оценки са по БЕЛ, математика, химия и биология, обявиха отличничката на пресконференцията в МОН, посветена на резултатите от държавните изпити.

От МОН отчитат и че има седем зрелостници, които са с три пълни шестици, 73 зрелостници - с две пълни шестици и 4 525 зрелостници, които имат по две отлични оценки.

Разликите, отчетени по БЕЛ, са в рамките на статистическата незначимост, заяви Красимир Вълчев. Трябва по-рано да се обхванат децата, повече да се работи с тях, учителите в първи клас да работят по-добре с децата и да провокират интереса за учене, настоя образователният министър.

Когато всички политики са ефективни и когато родителите са ангажирани, резултатите могат да бъдат по-добри, смята Вълчев и посочи, че в следващите години ще имат промяна в скалата за оценяване на матурата. Традиционно на кандидат-студентските изпити има по-високи резултати, отколкото на матурата.