До началото на следващата кандидатстудентска кампания ще бъде готова и първата рейтингова скала на висшите учебни заведения у нас.

Това обяви директорът на дирекция във висшето образование Мария Фъртунова по време на семинар за представяне на проекти на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси".

В момента образователното министерство разработва проекта за рейтинговата система.

За него са заделени близо 1 млн. лева европейски средства като се предвижда освен изработване на система от индикатори, измерващи ефективността на процеса на обучение във вузовете и създаване на онлайн платформа за избор на висши училища.

Предстоят многобройни социологически и маркетингови проучвания, за да се установи качеството на преподаването в университетите у нас, както и реализацията на техните студенти след дипломирането им.

Рейтинговата скала ще бъде направена на базата и на обществените нагласи, състоянието на материалната база на висшите училища и участието им в международни дейности, мрежи и мобилност.

Тази година Министерството на образованието и науката е разработило и три нови проекта за социална и образователна интеграция на групи в неравностойно положение.

Те са на обща стойност 31 млн. лв. и включват подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и ограмотяване на неграмотни или слабограмотни лица над 16 години.

Очаква се до края на следващия месец проектите да бъдат официално обявени на сайта на министерството и до края на годината да бъдат сключени договорите по тях.

До май месец трябва да бъдат сключени договорите и по проектите „Да направим училището привлекателно за младите хора", „Училищни и студентски практики" и „Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени".