Дванадесетокласниците пишат по разказа на Йордан Йовков "Албена". Това е в третата част на матурата, съобщи зрелостник, излязал по-рано от Държавния зрелостен изпит. Очаква се от Министерството на образованието да съобщат как е формулирана темата официално след 15:00 часа.

Допуснати до изпита по български език и литература са 50 808 зрелостници, от които на изпит са се явили 96%, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитът започна в 8.00 часа и ще продължи 4 часа, а за учениците със специални образователни потребности - 6 часа.

В 05:10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН) репортерът Виктор Борисов от телевизия България Он Ер генерира изпитния вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Името му бе изтеглено от главния секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова.

Изпитният вариант за теста по български език и литература бе генериран от възможни 11 718 750 комбинации

Тестът е от 3 модула. Първият модул съдържа 30 затворени въпроса и носи 30 точки на зрелостника, вторият е с 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, които носят 40 точки. Третият модул или 41-и въпрос, е тема от посочено произведение от изучаван български автор. По нея дванадесетокласниците ще пишат аргументативен текст - есе или интерпретативно съчинение. Този модул също носи 30 точки.

В 8.50 часа репортерът на БНТ Елиана Димитрова изтегли Вариант II за националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. Името й също бе изтеглено от главния секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова.

Изпитът за седмокласниците започва в 10.00 часа. Учениците ще работят по два модула. Първият модул е с продължителност 60 минути и включва въпроси със затворен и със свободен отговор, а вторият е 90 минути и в него учениците ще правят преразказ на непознат текст с дидактическа задача.

Очаква се на националното външно оценяване по български език и литература да се явят над 57 000 седмокласници.

След 15.30 ч. днес на интернет страницата на министерството ще бъдат публикувани тестовете с ключ за отговорите и за двата изпита.

Пред БНР главният експерт в Министерството на образованието Милена Иванова обясни, че първият модул от матурата по български език и литература вероятно ще бъде достатъчен ученикът да получи тройка.

Първият от трите модула продължава 60 минути, вторият е със същата продължителност, а третият, в който трябва да създават аргументативен текст, продължава два часа.
Ако се запази скалата, която прилагахме през миналите учебни години, 23 точки бяха достатъчни за тройка. Ако допуснем, че ученикът е решил вярно всички задачи от първия модул, то той има голяма вероятност да получи "Среден" 3.

Оценяването на работите за първи път ще бъде дистанционно, а електронната проверка ще осигури по-голяма обективност, допълни Милена Иванова.