Резултатите на зрелостниците тази година на матурите по Български език и литература (БЕЛ) и по История и цивилизация, география, биология, философски цикъл са по-ниски.

Това обобщение от майската сесия на матурите направи на пресконференция зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Средната оценка по БЕЛ е добър 4,06, а на втория държавен зрелостен изпит е много добър 4,67

Кандидат-студентите по БЕЛ в СУ писаха върху Албер Камю

Кандидат-студентите по БЕЛ в СУ писаха върху Албер Камю

"Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е"

Традиционно задачите по БЕЛ за пунктуационната норма, слято и полуслято писане и разпознаването на цитат в художествен текст се оказват трудни за учениците. Освен това от МОН подчертават и честите грешки, свързани с разпознаване на термини и чужди думи като "хронометър" например. Те обаче добре познават правописа в думи с променливо "я", с "о или у" и "и или й". Справили са се и при разпознаване на мотивите и образите в художествен текст, термините в текст и с определянето на текст към дадена сфера на общуване.

Повече ученици пишат аргументативен текст. Двойно се е увеличил процентът на учениците, които преписват творбата обаче, вместо да създадат аргументативен текст по художественото произведение. Макар че темата по разказа "Косачи" на Елин Пелин беше добре приета от учениците, 6% просто са преписали съответния откъс от произведението. Почти половината зрелостници са писали по творбата есе, а малко повече от 30% - съчинение.

Намалява и броят на зрелостниците, които се справят със задачата да направят резюме на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Едва 6% от явилите се по БЕЛ 49 341 ученици са получили максимален брой точки на задачата за резюмиране на текст, а близо 22% не са се справили с нея.

Основното предизвикателство пред учениците остава разбирането на текст, извличането на информация от него, както и създаването на авторски текст. Това важи както за изпита по български език и литература, така и за тези по чужд език.

Грешки в матурата по английски език няма, отсече МОН

Грешки в матурата по английски език няма, отсече МОН

Министерството е поискало мнението на независими експерти заради недоволството на зрелостниците

Най-висок брой точки учениците са получили по немски, френски, испански език, химия и опазване на околната среда. По история и цивилизация се отчитат по-нисък брой точки, а по английски език резултатите са се повишили.

Зрелостниците, положили изпит по БЕЛ, са 49 341. С около десет хиляди по-малко са явилите се на втория задължителен изпит.

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

С пълни шестици и по 100 точки могат да се похвалят 226 зрелостници (при 215 миналата година). Наполовина са намалели изкаралите по две слаби оценки - 973 за 2019 г. при 1778 през миналата година. 

Отличните оценки по български език и литература са 5067, а на втория зрелостен изпит - 6677. Двойките са съответно - 4303 по БЕЛ и 2590 по предметите по избор.

Най-голям брой ученици са се явили на изпит по английски език, следвани от биология и география. От МОН отчитат, че по география, биология и БЕЛ са постигнати най-ниски резултати, въпреки че това са предмети, които са предпочитани от зрелостниците.

Сайтът на МОН пак не удържа на интереса към матурите

Сайтът на МОН пак не удържа на интереса към матурите

Анулираните писмени работи са 11

Учениците от София-град, Варна, Пловдив и Смолян имат най-добри резултати по български език и литература. Трите училища с най-висок успех по БЕЛ са 91 Немска езикова гимназия, 73 СУ и 164 Испанска гимназия в София.

С най-ниски постижения са съучениците им в Кърджали, Силистра, Ямбол и Разград.

На втория изпит най-добро е било представянето в София-област, Варна, Смолян и Добрич, а най-слабо - в Монтана, Хасково и Перник.

В топ три по предмет по избор са СМГ, Първа частна математическа гимназия и училището в смолянското село Чепинци.

На брифинга в МОН посочиха като обяснение за доброто представяне на село Чепинци усилията на учителката по биология Даниела Куцева, преподавателка с 23-годишен опит, която е направила две пробни матури през годината за учениците си. Учителката успява да ги мотивира да учат биология, като постоянно дава и консултации. В резултат голяма част от зрелостниците ще кандидатстват медицина или друга специалност, която изисква приемен изпит по биология.