Електронните учебници са по-лесно достъпни и по-близки до учениците. Това е мнението на издателката Йоана Томова, цитирана от БНР. Според нея новите технологии дават интересни и добри възможности на читателите. За разлика от хартиения учебник, електронният има активна зона, в която би могла да се осъществи директна комуникация между материала и ученика - самопроверки, упражнения, видеофилми, които илюстрират уроци.

Няма нито една европейска държава, в която да няма избор между алтернативни учебници. Децата са с различно ниво, интереси и трябва да им бъдат предложени адекватни на самите тях учебници. Спорът за единния учебник само загуби време и енергия, коментира Томова.

По думите й, сегашното управление, както и всички предишни управления, има за задача да управлява обществените намерения и излъчените от гражданското общество намерения. Тя изрази надежда сегашното управление, което е дало знак за диалогичност, да вземе предвид мненията на българските експерти за учебниците, ДДС-то върху книгите и т.н., да вземе предвид европейския опит и да се върви към конкретно законодателство и решения.