Четири университета създават хибридни магистърски програми от 2021/2022 г., съобщава БГНЕС.

Става въпрос за Висшето училище по телекомуникации и пощи в София /ВУТП/ и Медицинските университети в Плевен, Варна и Пловдив.

По силата на подписания днес меморандум през академичната 2021/2022 висшите училища ще разкрият по една нова програма.

Трите нови специалности са "Компютърно администриране на медицинска техника" с Медицинския университет във Варна, "Софтуерно проектиране в медицината" с МУ-Пловдив и "Телемедицина" с МУ-Плевен.

По думи на ректора на ВУТП проф. Миглена Темелкова трите нови специалности ще създадат конкурентни кадри, които да посрещат предизвикателствата на медицинския сектор.

Тя обясни, че в този сектор има огромен глад на подготвени инженерни кадри в областта на медицината.

"Ние нямаме претенцията да правим медици. Затова интегрираме хибридна специалност, в която по равно ще бъдат обучавани студентите. Един инженер, за да може да борави с техника, иновации, апаратура, която обслужва медицината трябва да има фундаментални знания в областта на медицината. Това е ролята на медицинските университети, а инженерната подготовка ще бъде от нас", обясни проф. Темелкова.

От своя страна ректорът на МУ-Плевен проф. Славчо Томов заяви, че необходимостта от новата специалност по "Телемедицина" е обусловена от дигитализацията на висшето образование и медицината.

Ректорът на МУ- Пловдив проф. Мариана Мурджева посочи, че напълно подкрепя инициативата на ВУТП за създаването на новите магистърски програми.

Към инициативата се присъедини и Медицинският университет във Варна, като той ще подпомогне инженерното, медицинското, компютърното поддържане и подкрепата на медицинската апаратура и високите технологии.

На подписването присъства и министърът на образованието Красимир Вълчев, който подчерта, че университетите ни ще успеят само ако работят в партньорство, а не се чувстват самодостатъчни.

Смисълът е да имаме обединение, което да съчетае капацитета на тези висши училища, да създадем интегрални специалности, обясни той и добави, че в момента имаме мрежа от специализирани висши училища, които ако се обединят и си взаимодействат, ще могат да предоставят по-качествено обучение, с повече интегрални програми.

По негови думи университетите сами по себе си не могат да доставят образование по всички видове компетентности, но ако се свържат в мрежи ще могат да го направят в много по-голяма степен.

Вълчев изрази надежда, че до 10 години всички ВУЗ-ове ще участват в Европейска университетска мрежа. Според него това ще съдейства за задържането на студентите в България.