Директорът на ОУ "Д-р Петър Берон" упражнява тормоз над учители и не осигурява необходимата материална база за нормално функциониране на дейността им. Това става ясно от сигнал, изпратен от синдикат "Образование" на КТ "Подкрепа" до медиите. Те настояват директорът да бъде отстранен от длъжност.

В сигнала е написано, че директорът Стефан Кичуков е назначен на 10 декември 2018 г. "Считаме, че от назначаването до днес, неговите действия и задължения, свързани с неговата компетентност, са незаконосъобразни и като цяло са в противоречие с принципите на Народната просвета, Кодекса на труда и всички етични норми, определящи взаимоотношения в колектива, а това създава силно социално напрежение, отразяващо се върху микроклимата и работната среда в много негативен план", пишат от синдиката.

В сигнала са посочени много примери, преразказваме част от тях: 

Учителят по история и география Стефан Пипков, работил по заместване, и Силвия Милчева, учител за целодневна учебна дейност, която е на постоянен трудов, са принудени да напуснат след системно привикване, причакване след часовете. И двамата са потвърдили действителността на твърдяното пред нас в среща с началника на РУО-Пловдив.

Завеждащият административната дейност в училището Стефка Джамбазова на 8 януари е била принуждавана в директорската стая в продължение на час и половина да напусне работа. По време на "събеседването" й е бил отнет телефона. На нея й е станало лошо, но й е отказано да потърси медицинска помощ с думите, че няма да напусне стаята, докато не си подаде молба за напускане. По същия случай е сезирана Районната прокуратура Пловдив и са посочени свидетели на горепосочения случай.

Въпреки поетия ангажимент да се извини на администраторката, която междувременно е излязла в болнични, след завръщането й Кичуков продължава да настоява тя да напусне.

Според синдиката на 1 февруари 2020 година училището е оставено без охрана, защото директорът е отишъл с охраната при началника на РУО Пловдив.

В училището системно липсват материали за работния процес, учителите са привиквани в дирекцията по време на час, при което децата остават сами, до 30 януари 2020 г. в училището е липсвало щатно разписание. 

Диференцираното заплащане е изплатено със закъснение и то на два пъти. Според синдиката се упражнява и натиск върху счетоводителя, който е компетентен. Според синдиката прилагането на Закона за личните данни на ниво училище е некомпетентно. То създава определени проблеми с опазване на личните данни, за което има доклад при директора.

От месец май 2019 год. в училището няма учителска стая. На 06 януари 2020 год. директорът сключва договор със зъболекарски кабинет, който е настанен именно в учителската стая и въпреки, че училище "Д-р Петър Берон" се намира на 15 метра от II ДКЦ със стоматологични кабинети и всякакви други, пишат от синдикат "Образование".

Идеята на директора била да направи учителска стая в избено помещение. И до този момент няма такава. Унищожен е част от съществуващият архив на училището, като той е изнесен от старото помещение и е поместен точно в същото избено помещение, обещано за учителска стая.

Пред news.bg директорът Стефан Кичуков заяви, че категорично не е оказвал натиск върху когото и да е в училище. По официалния ред не е уведомен и да има в прокуратурата сигнал срещу него.

"Категорично не съм оказвал натиск на преподаватели да напуснат. Всички, които са били освободени от работа, са напуснали по свое желание", каза той. Имало обаче сигнали от родители за несправяне с преподавателската работа. По думите на Кичуков атмосферата в училището е спокойна.

Той обясни и че училището разполага с учителска стая в малката сграда на втория етаж. Предишното помещение е направено на класна стая, за да може да се увеличи броят на учениците. В момента разполагат с малко помещение, действително, но има процедура по ремонт на друго. То не е в изба, а е на приземен етаж.

По думите му всички помещения в училището са ангажирани - там се помещават администрация, кабинети и класни стаи. "Физически не разполагаме с достатъчно място. Необходимо е или да се лишим от една паралелка - един клас и двама учители, или да има учителска стая", заяви директорът.

Според Кичуков зъболекарският кабинет също е само за учениците и служители на училището, като не се допускат външни лица.