Ние сме длъжници на българските ученици и затова трябва да им осигурим модерна, ефективна интернет система, която да свърже 3000 български училища.

В тях се учат един милион български ученици и те ще имат възможност по този начин да комуникират с връстниците си не само от населеното място, където живеят, но в цялата страна.

Това каза на презентацията, свързана с възобновяването на проекта между консорциум "Училища онлайн" и консорциум "Национална образователна интернет мрежа" председателят на "Училища онлайн" и главен изпълнителен директор на БТК Мартин Щалп.

Той подчерта, че много важно значение за постигането на това споразумение е изиграло посредничеството на ДАИТС (Държавна агенция за информации, технологии и съобщения).

Председателят на ДАИТС Пламен Вачков уточни, че само за тази година за свързването на училищата в интернет са отпуснати осем милиона и триста хиляди лева.
До момента, посочи Вачков, 1000 български училища от цялата страна са свързани в единна интернет мрежа.
Предстои свързването на още 2000 училища.

По проекта за свързването на българските училища в интернет мрежа са закупени 3000 ноутбука и 2000 мултифункционални системи.

Вачков посочи, че все още не е известен окончателният брой на училищата, които трябва да бъдат свързани в интернет мрежа, тъй като бройката им се уточнява от Министерството на образованието и науката.
Ние сме готови, подчерта той, още от утре да съдействаме за продължаването на реализацията на проекта.

По думите на Мартин Щалп свързването на тези 3000 училища в интернет мрежа ще доведе до повишаването на квалификацията и образователния ценз на българските младежи и до придвижването на България от страна, намираща се на последно място по налична интернет мрежа между училищата, на по-първи позиции.

Припомняме, през първия етап от проекта консорциум "Училища онлайн" е свързал успешно над 1000 български училища, които се намират във всички областни центрове и големи градове.
Повече от 300 000 ученици в страната повече от година използват предимствата на най-голямата мрежа и високоскоростния достъп до интернет през ADSL.

Като част от проекта е изграден национален контролен център, който осигурява наблюдението и контрола върху състоянието на сърварите и компютрите във всяко едно от училищата 24 часа в денонощието.
Чрез него дистанционно се решават възникващи проблеми преди те да бъдат усетени от потребителите в мрежата.

През втория етап на проекта най-голям брой училища ще бъдат свързани в област Благоевград - 138, в региона на Пловдив - 137, в региона на Бургас - 121.
За София област броят на училищата, които трябва да бъдат свързани в единна интернет мрежа е 100.