Следващите десетилетия днешното поколение деца ще са изправени пред големи промени в сложен и объркан свят, затова трябва да научим децата от най-ранна възраст на ценности - това са толерантността, правовата държавата, правата на човека.

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев по време на семинар "Ролята на образованието за насърчаване на фундаменталните ценности на ЕС".

Той изтъкна, че за тази цел по време на българското председателство сме приели препоръките за изучаване на европейските ценности.

Ценностите в България сега се предават от възпитателите и се изучават в предметите - в учебни програми "Човек и общество", История, География, "Гражданско образование".

Образователният министър Красимир Вълчев съобщи, че сме приели посещение в България от служители на главна дирекция "Образование" на ЕК, които помагат на страната да се направи информационна кампания за университетските европейски мрежи. Това са консорциуми от европейски университети и висши училища, които ще имат общи програми и ще дават обща диплома.

"Така българският студент ще може да учи част от курса в България, Германия, Австрия, а българските висши училища ще бъдат част от европейските университети", обясни Вълчев.

Той добави, че предстои да има и споделена мрежа от ресурси и техническа база, това означава едни и същи преподаватели да работят в две и повече училища, както и общи програми - например преподавателите от НСА да преподават и в други училища, ако в едно училище има басейн - да се ползва и от други училища.

На семинара присъства и българският еврокомисар по иновациите и младежта Мария Габриел.

Тя добави, че част от нейната работа по отношение на образованието в Европа ще бъде да се съчетаят образователните системи в Европа.

"Така ще позволим на нашите ученици да познават многообразието на европейските култури", каза Габриел.