Ислямът измества светското обучение в община Гърмен, съобщава kafene.net

Всяко трето от завършилите средното си образование деца в училището на с. Рибново тази година са неграмотни. Те не могат да пишат и четат правилно, не познават учебния материал, нямат основни познания по български език, литература, математика, история и география.

През учебната година повечето от тях са били с твърди двойки по основните предмети - български език и литература, география, история. На външното оценяване в края на годината много от младите са показали, че не знаят къде се намират, например, връх Шипка, Долината на розите, Мадарският конник.

Оценката от матурата на най-емблематичния випусник в Рибново Феим Люманков, наричан още Директора, е 2,97.

За образователната трагедия алармират учители и родители от селото чрез областния вестник "Струма". Те не желаят да споменат имената си, защото са подложени на натиск от хора с власт, като кмета на общината Ахмед Башев, директора на училището в Рибново Феим Иса и мюсюлмански духовници.

Резултатът от този образователен геноцид е, че тази година нито един младеж от селото не е кандидатствал във висше учебно заведение, а миналата година студентите са били само двама.

За сметка на светското държавно образование в района се стимулира изучаването на Корана чрез внедреното вероучение в школото. На него се наблягало повече от светското образование и тази важност се внушава на децата и родителите им.

Само преди дни около 40 деца от втори до осми клас от училището в село Рибново, община Гърмен, са заминали на 20-дневен религиозен семинар в Разград. След това по програма децата отиват за около две седмици в Турция, пак на обучение с религиозна насоченост.