При два месеца отсъствие от училище при неуважителни причини учениците ще могат да бъдат отписвани от учебното заведение.

Това приеха депутатите от образователната комисия при разглеждането на проектозакона за училищното и предучилищното образование на второ четене.

Отписване от училище ще има и за такива ученици, обучаващи се в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не са се явили на съответните изпити в три поредни сесии.

Когато става въпрос за ученици до 16-годишна възраст ще бъдат уведомявани районите инспекторатите и компетентните органи за закрила на децата.

Депутатите ще продължат разглеждането на текстовете от проектозакона на следващо заседание.