Още с първото класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" запълни всичките си бройки, отпуснати по държавна поръчка.

Резултатите вече са обявени и те се отнасят за всички 64 акредитирани специалности в деветте факултета на висшето училище.

Най-високият бал е достигнат в специалностите „Молекулярна биология", „Информатика", „Социология" и „Стопанско управление".

Резултатите от първото класиране на висшето училище са качени в WEB-страницата на Университета, отделно са разлепени и на табло пред сградата на Ректората.

Записването на приетите студенти стартира от 11 до 14 август.
Датите за второ и трето класиране - 22 и 29 август, остават без промяна. Записването на приетите студенти при третото, окончателно класиране, ще става в първата седмица на септември.

Оценки от други университети няма да се признават.