Министрите от кабинета "Борисов-3" приеха решение за допълнителни разходи за осигуряване на продукти в училищата по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Те са предназначени за нуждите на държавните, общински и частни училища, съобщиха от Министерския съвет.

Парите ще бъдат отпуснати от Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. и по този на Министерството на културата (МК) за 2020 г. 

 Врачански директор вижда спекулация по раздаването на училищен плод и мляко

Врачански директор вижда спекулация по раздаването на училищен плод и мляко

Директор на врачанско училище е срещу раздаването на училищен плод и мляко

Предоставянето на допълнителен финансов ресурс ще осигури последователност в прилаганите политики от страна на МОН и МК за удовлетворяване на нуждата от предоставяне на целеви средства на училищата за разплащане на извършени разходи.

ВАС отхвърли промените в Наредбата за "Училищен плод" и "Училищно мляко"

ВАС отхвърли промените в Наредбата за "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Липсва предварителна оценка на въздействието