Комисията по образование и наука прие проекта за националния бюджет за 2015 г. С 10  гласа "за",  6 "против" и 1 "въздържал се", членовете приеха проекта.

От КНСБ обаче заплашват с протести. Причината е недоволството от новия бюджет в частта наука и образование. Това стана ясно на заседанието на просветната комисия, а новината дойде от председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. Междувременно представителите на средното, висшето образование и на научните среди също изразиха несъгласието си със средствата, заложени в националния бюджет за 2015 г.

Зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев  обясни, че бюджетът е основан на консервативна макроикономическа основа, с фискална консолидация по отношение на разходите. Големият проблем на правителството е бил, че за кратко време е трябвало да представи актуализацията на бюджета за 2014 г. и  бюджета за 2015 г.

Приоритетите в проектобюджета са свързани с възстановяването на финансовата стабилност и връщане към равнище на дефицит, които са преодолими, съгласно изискванията на ЕК, посочи той. Ананиев припомни, че спрямо държавата ни ЕК е започнала процедура заради свръхдефицит. Финансовият министър акцентира и на успешното усвояване на европейските средства. До момента средствата, които са се възстановили от ЕК са около 750 млн. лв.

Зам.-министър на образованието и науката Ваня Кастрева представи информация относно средствата за образование и наука, заложени в бюджет 2015 г. В законопроекта на държавния бюджет 2015 г., общият размер на разчетените разходи за образование са 3 млрд. 45 млн. лв., което е 3,7% от БВП.

Този размер запазва разходите за образование в сравнение с 2014 г. и води до минимално намаление от 0,07% от БВП. Разходите за дейности за образование, чийто източник е държавния бюджет, са планирани с намаление от 14 млн. лв., без в това да се включва намалението на възнагражденията на заетите в администрацията. В това число е налице намаление на разходите за системите на предучилищното и училищното образование с 27 млн. лв и увеличение на субсидията на държавните висши училища със 17 млн. лв.

Осигуряване на учебния и възпитателния процес в детските градини и в училищата в системата на просветата - разходите за това са 1, 593 млрд. лв. От тях 1, 564 млрд. са средствата по стандарт. Основната част от тях са делегираните разходи на училищата и детските градини. В тях влизат и средствата за възнаграждения и издръжка. Средствата ще обезпечат образованието на 132 037 деца в детските градини, задължителната предучилищна подготовка на 258 447 деца, обучение на 580 833 ученици в общообразователните училища, над 121 800 ученици в професионалните училища, а  в училищата за изкуства и култура и спортните училища - 17 227 ученици.

В новия бюджет е предвидено увеличение от 42 млн. лв. на средствата за училищата и детските градини, които те получават по единните разходни стандарти (ЕРС). Този ръст осигурява целогодишното увеличение с 0,8% на стандартиве, влязло в сила от 1 септември 2014 г. и имащо за цел да обезпечи увеличението на минималните заплати на учителските длъжности, което не бе предвидено в стария бюджет. Това увеличение възлиза на 12 млн. лв.

За повишаване на обхвата и подобряване на достъпа до образование  са предвидени 222 млн. лв. В тази графа се включват и разходите за целодневна организация на учебния ден, стипендии, транспорт, учебници и хранене. Разходът за транспорт бил с наследен дефицит от предишни години. За целта, според Кастрева е нужно да бъдат планирани допълнително 6 млн.лв. За финансирането на извънучилищните педагогически учреждения са нужни 4 млн. лв.

За реализиране на национални програми и директиви за развитие на средното образование  и развитие на културната идентичност на децата и училище в българските общности в чужбина са предвидени 47 млн. лв, в това число 6 млн. лв. за българските държавни училища зад граница.

410 млн. лв е субсидията за държавните висши училища за 2015 г. От тях 386 млн. лв са предвидени за висшите училища към МОН и 24 млн. лв. за висшите военни училища към Министерството на отбраната. Субсидията за държавните висши училища нараства с 13 млн. лв.

Субсидията за стипендии е 31,5 млн. лв. , а почти 16 млн. лв са за студентски столове и общежития.

В раздела за наука, субсидията за Българската академия на науките (БАН) се запазва на нивото от 2014 г.  Бюджетът на МОН за наука е намален с 3,7 млн. лв. спрямо 2014 г.

"Проблемът е, че миналата година е намален с 16,5 млн. лв.", коментира Кастрева и това може да се види при съпоставка на бюджета за 2014 с 2013 г.

Борислав Великов от Реформаторския блок защити проектобюджета, посочвайки, че недоброто наследство от предишното правителство не е дало възможност дори добър бюджетар като Ананиев да даде по-благоприятен бюджет. "Във висшето образование дупките са толкова големи, че можем да пропаднем в тях", коментира той.

Марияна Георгиева обаче обяви, че ДПС няма да подкрепи бюджета за 2015 г. в частта на образованието и науката.

Проектът за бюджет в частта образование изолира България от общоевропейската позиция за иновации, според Марияна Георгиева. Европа прозря, че не може да бъде конкурентоспособна, ако не заложи на иновации, което кратичко казано, по думите й, означава интелигентен растеж. Как ще го постигнем, след като отчитаните бюджетни средства за БАН през 2014 г. са над 77 млн. лв, а за 2015 г. финансирането на БАН е 72 846 900 лв., пита Георгиева. По думите й, това не просто е недопустимо, а е порок, който е самодостатъчен, за да говорим, че проектът за бюджет в частта образование и наука, не бива и е престъпно да бъде подкрепян.

Председателят на Синдиката на учителите Янка Такева обяви, че представителите на средното образование не подкрепят бюджет 2015 в този му вид заради недофинансирани дейности в средното образование.