В отворено писмо на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука" (ВОН) към КНСБ преподаватели от висши учебни заведения в страната искат санкции за ректори, които трупат средства като преходни остатъци.

От ВОН настояват за засилен финансов контрол при разходите на ВУЗ-ове. 

Писмото на преподаващите беше подписано на Председателски синдикален съвет, проведен в Шумен. Според синдиката има нереално задържане на заплатите в много български университети.

Те смятат, че задържането на тези пари възпрепятства възможностите, които дава държавата и собствените приходи на ВУЗ-овете. От ВОН към КНСБ изтъкват, че има учебни заведения, които трупат големи средства от преходни остатъци, без ясно обяснение.

"В последно време обаче наблюдаваме три вида взаимоотношения с ръководителите на ВУЗ-овете: Ръководства, с които работим в синхрон и генерираме ползи, ръководства, които ни признават като страна в социалния диалог, но почти няма ползи за работещите в системата, както и такива, които изцяло отхвърлят идеята за социално партньорство и ни смятат за ненужни", акцентират в писмото си от ВОН.

От Синдиката настояват да не бъдат заверени финансовите отчети на висшите училища, които не изпълняват изискванията за имущество и финанси на висшите училища от ЗВО. Финансовите отчети на ВУЗ-ове, които натрупват средства в преходен остатък без обосновка, също да не се заверяват, искат от ВОН.

Те изискаха законодателни промени, които да засилят финансовия контрол при изразходването на средства в сферата на висшето образование.