"Очаква се през тази учебна година училище да напуснат 4000 души – педагогически персонал и 2000 души непедагогически персонал. Това не означава, че училище ще напуснат 4000 учители".

Това коментира министърът на образованието и науката Меглена Кунева, която представи деветте национални програми за финансиране на училищното образование, които очакват своето одобрение от Министерски съвет.

Годишно системата на образование поради пенсиониране напускат около 5 хиляди души. Тази година напусналите системата ще получат по десет брутни заплати.

За оптимизация на училищната мрежа са предвидени 2 милиона лева. Министър Кунева заяви, че не се закриват училища в населени места, където училището е единствено и следващото училище се намира на 10 км. Тя увери, че миналата година няма закрити училища.

Спешно затягат охраната в училищата ни

Спешно затягат охраната в училищата ни

В 621 училища са без видеонаблюдение

Министърът увери, че в центъра на нейния политически фокус са именно учителите. Кунева подчерта, че за пръв път детските градини получават 100% от средствата за обезщетение на персонала.

По програмата за финансиране на система за стандартизирано външно оценяване са предвидени 4,4 млн. лева. От тях 1,2 млн. лв. ще бъдат отделени по програма за участие в състезания и олимпиади, за програмата "Роден език и култура" зад граница са отделени 1,2 млн. лв.

За програмата „Без свободен час в училище” са предвидени 2 млн. лв. За развитие на педагогически специалисти са заложени 600 хил. лв. Парите ще бъдат дадени за обучение на четири хиляди учители.

По програмата за осигуряване съвременна образователна среда за обновяване на лаборатории са предвидени 5,2 млн.лв. Други 7,5 млн.лв. ще бъдат отпуснати за програмата за предучилищно образование на децата.