7473 семейства ще бъдат лишени от месечни помощи за деца през март тази година.

8052 ученици от тези семейства са допуснали 5 неизвинени отсъствия през февруари т.г., информира МТСП.

Най-много са санкционираните семейства в областите Варна (668) и Пловдив (595), а най-малко остават в областите Кюстендил (47) и Видин (57), сочи ежемесечният мониторинг на Агенцията за социално подпомагане.

В София-град учениците с 5 неизвинени отсъствия за миналия месец са 383, а санкционираните семейства - 357, като в столицата се забелязва незначително намаление в сравнение с февруари.