Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" от следващата учебна 2020/2021 година. Идеята е заложена в проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа ще получават по схемите биологични плодове, зеленчуци, млечни продукти и био пчелен мед. Пчелният мед трябва да е в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.

Измененията в наредбата целят и стимулиране на родното производство. Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци ще бъдат произведени от български производители.