Насилието в училищата е комплексен проблем. Това заяви пред БТА психологът от БАН доц. Маргарита Бакрачева, помолена да коментира на какво се дължат нарастващите през последните години случаи на насилие в българското училище, както и това, че в последния месец почти всеки ден има различни случаи на насилие в някое училище в страната. Специалистът обясни, че именно на комплексния характер на проблема се дължи невъзможността нито училището, нито семейството да се справят или да бъдат поотделно отговорни за него.

На въпрос дали насилието сред децата не е резултат от отношенията в българското общество и семейство, както и дали компютърните игри не се отразяват понякога негативно върху детската и юношеската психика, Бакрачева отбеляза, че цялостната нагласа, която се оформя в обществото, се отразява върху децата.

Тя изтъкна, че тук се смесват възрастовите особености, характерни за детската и тийнейджърската възраст - по-високата степен на импулсивност и живеенето „тук и сега", за момента, без много замисляне за последствията. Несъмнено върху децата оказват влияние също моделите на актуално и лайквано поведение, популяризирани в медиите и особено в социалните мрежи, обясни Бакрачева.

Психоложката смята, че прокрадващата се и оформящата като цялостно възприемане в обществото информация за безнаказано насилие и агресия оказва влияние върху детската психика. Пример в това отношение са новинарските емисии. Маргарита Бакрачева добави и други негативни фактори за децата и учениците - цялостната пасивност и толерантност към това, което се случва в обществото и липсата на достатъчно отзвук сред обществеността, както и следването на принципа „Това не ме засяга". Всичко това е комбинирано и с недостатъчно развитите социални умения на задържане на агресията при децата, поясни Маргарита Бакрачева.

Тя е на мнение, че пътят към промяна и канализиране на тийнейджърската енергия може да стане, ако за тях има форми на поведение, представляващи стандартната помощ или участието им в групи за споделяне на опит или в някаква друга дейност, която се цени. Бакрачева отбеляза обаче, че „всичко това остава главно в гамата на промотиране на недостатъчно популярни модели".

Пътят към оформянето на тийнейджърите се осъществява чрез осигуряването им на възможността да се почувстват „звезди", обобщи психологът. За съжаление, не само в България, това обикновено се свързва с крещящото, с различното, с агресивното, добави Маргарита Бакрачева. Тя отбеляза, че по същия начин обаче могат да се стимулират и други възможности сред тийнейджърите, които осигуряват същото - развиването на спортни или други умения.