"Училище без агресия и сигурна училищна среда" - дискусия по темата се състоя в столицата. На нея присъстваха служебният министър на образованието Сашо Пенов, представители на УНИЦЕФ и стотици учители от различни училища в градовете в страната.

"Агресията и езикът на омразата са навлезли много в училищата и се превръщат в една от пречките пред учителите - да преподават знания, създават умения и възпитаване на граждани и човеци", каза министърът, откривайки пресконференцията.

Пенов изрази мнение, че състоянието на всяка държава зависи от образователната система затова агресията в училище трябва да е постоянен акцент.

По думите на министъра трябва да се търси кои са причините в основата на агресията. Сашо Пенов поиска работа с агресивни деца постфактум да е задължителна и определи, че превенцията към агресията е недостатъчна. "Дали часовете на класния или уроците в дисциплините или в родителски срещи могат да се правят разговори за недопустимостта и да се говори какво е животът в общество", предложи той.

Родители алармират, че седмокласник е влязъл с газов пистолет в столично училище

Родители алармират, че седмокласник е влязъл с газов пистолет в столично училище

Деца са потвърдили за случая пред директорката

Министърът на образованието постави въпроса за агресията срещу учители. За него причина е злоупотребата с права от страна на родителите. "Не е тайна, че в немалко случаи в семействата се насажда неуважение към учителя", посочи Сашо Пенов. Министърът поиска законодателни промени в посока превантивни мерки за преодоляване на агресията в училище и "уважение към учителската професия", прилагане на програмите по спорт и въвеждане на обучение на децата към това явление още от предучилищна възраст и раздаване на материали по темата сред учениците от 1-4 клас. В МОН е създадена експертна работна група по въвеждане на единен инструментариум във връзка с индивидуалните потребности на децата с включени психолози за първична подкрепа на хора, преживели травма.

Бе представена съвместната програма на МОН и УНИЦЕФ - "Стъпки заедно", насочена към превенция на насилието и тормоза в училище.

Кристина де Бройн коментира, че от действия като бягане от час и лоши академични постижения на ученици следват социални и икономически последствия. "Едно на две деца в България е преживяло някаква форма на насилие, най-често то се проявява в училище - 38.3%", посочи тя.

Бой между ученици в Димитровград, прати единият в болница

Бой между ученици в Димитровград, прати единият в болница

По време на удара е заснет клип

Насилието в училище се превръща в огромно предизвикателство, но образователната система не е причина, а отразява доминиращите социални норми в обществото, изтъкват от УНИЦЕФ.

"Имаме възможност чрез образователната система да се насочим към проблема, ако се работи с училище, деца, родители", поиска де Бройн.

Програмата е обхванала 2900 ученици, 2015 души са участвали в различни работилници, 160 педагози са включени в обучения, над 500 родители и над 4 групи за подкрепа.