1.37 млрд. лв. е цялото финансово обезпечаване на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" до 2020 г., заяви днес на пресконференция зам.-министърът на образованието Красимир Киряков.

Стана ясно още, че до момента е договорена една четвърт по програмата, която е започнала да работи от февруари 2015 г. Това обясни Цветана Герджикова, която е главен директор на "Структурни фондове и международни програми" в МОН.

Герджикова заяви, че приоритетната ос 1 е за инвестиции в научните изследвания и в технологичното развитие. За тях са предвидени 560 млн. лева за целия програмен период.

Двете отворени процедури, за които са набират проектни предложения в момента, са на обща стойност 360 млн. лева.

От тях 200 млн. са предвидени за изграждането на т.нар. центрове за върхови постижения. 160 млн. ще отидат за "центрове за компетентност".

Втората приоритетна ос е с бюджет от 504 млн. лева. С тези средства ще се финансират проекти в предучилищното, училищното, висшето и професионалното образование, както и инициативи за учене през целия живот, уточни Герджикова.

Тя съобщи още, че третата приоритетна ос по оперативната програма е с бюджет от 252 млн. лева. С тези средства ще се финансират проекти за образователна среда за активно социално приобщаване на маргинализирани групи.

По първата ос на програмата през 2017 г. предстоят процедури на стойност 160 млн. лева, по втората ще има процедури за около 20 млн. лева, а по третата - за 101,5 млн. лева.

Зам.-министър Киряков напомни, че срокът за подаване на документи за научните центрове изтича в 19.00 ч. в понеделник - 23 януари.

Приемат се документи за 4 центъра за върхови постижения и за осем по компетентност.

На зам.-министърът му е ясно, че традиционно проекти се подават в последната седмица и часове, още повече когато са толкова тежки, но все пак призова кандидатите да не чакат до последния момент този път.

Киряков беше категоричен, че няма да се удължава срокът за подаване на проекти за научните центрове. За да стане това трябва да е имало промени в законодателството или в насоките за кандидатстване, а такива няма.